Historie 2021-09-30T18:54:28+00:00

 

Vael Ouwe: classic & klassiek:

De Vael Ouwe is een begrip in de lange traditie van fietstoertochten die reeds tientallen jaren door duizenden fietsliefhebbers verreden wordt.

In 1977 werd de eerste Vael Ouwe gehouden. In goed onderling overleg hebben beide initiatiefnemers, dhr. W. Breukink, destijds directeur van de Gazelle Rijwielfabriek en dhr. C.A. Verschuren, toenmalig voorzitter van de R.T.C. De Veluwerijders, Vael Ouwe gekozen als naam voor de fietstoertocht.

Waarom Vael Ouwe?40 jaar Vael Ouwe
In de hal van de Gazelle Rijwielfabriek is op een muur een groot tegeltableau met karakteristieke afbeeldingen van de Veluwe aangebracht. De afbeeldingen op de tegels appelleren aan een nostalgisch gevoel, doen herinneren aan hoe de Veluwe er in vroeger tijd uit gezien zou kunnen hebben. Helemaal in stijl hiermee heeft men ook de naam, Vael Ouwe, centraal en prominent in het tableau aangebracht.
Genoemde heren vonden Vael Ouwe een zeer toepasselijke naam om sportief presteren te combineren met dit prachtige natuurgebied.

De fietstoertocht is door de vele klimmetjes uitdagend maar tegelijkertijd ook een belevenis om door dit fantastische landschap te fietsen.
Fietsen & beleving: een prachtige tandem!

Vael Ouwe is streektaal en betekent ‘Grijze Ouwe’.
Het refereert aan de periode dat er op de schrale, braak liggende zandgronden niets kon groeien anders dan heide. De uitgestrekte vlakten oogden kaal en grijsachtig. Pas in de 18e eeuw is er een begin gemaakt met het in cultuur brengen van de Veluwe.

In de loop der jaren is Vael Ouwe geëvolueerd tot Veluwe.
Vael Ouwe: klassiek qua naam, classic qua organisatie!